Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 11352/669/14-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ8ΛΚ46ΨΖΣΠ-Μ0Ψ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234. (Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023) Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη…

Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ», σχολικής περιόδου 2023-2024.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11353/669/14.11.2023 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται: Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός…

Δημοσιοποίηση εκ νέου των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. και των εκτός έδρας τμημάτων τους, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11346/668/07-11-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπέβαλαν δήλωση προτιμήσεων, κατά την πρώτη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ για τη σχολική περίοδο 2023-24 (27/10/2023 – 01/11/2023), δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Όσοι/ες ωστόσο το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν…

Δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμημάτων, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11308/666/25-10-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες και σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περίδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή, 27/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 01/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/, ώστε: ΠΡΟΣΟΧΗ:…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ)

Πατήστε εδώ για τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων από Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 έως και Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 10η -07-2023, ημέρα Δευτέρα έως και 19-07-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.  Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2411 και 210-344 2458 και στο: hr-sde@minedu.gov.gr…
Μετάβαση στο περιεχόμενο