ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ)

Πατήστε εδώ για τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων από Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 έως και Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντριών Σ.Δ.Ε. Ξηρομέρου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων  για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται (ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας. Οι υποψήφιες θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων για τη θέση Υποδιευθυντή στο ΣΔΕ Ξηρομέρου. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων Από Δευτέρα 10/07/2023 έως και Τετάρτη 12/07/2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr.

Τελικός Aξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου

Για τον τελικό Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου θα διενεργηθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ και θα καταγράφονται για τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. Οι υποψήφιοι…

Αξιολογικός πίνακας με κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

Για τον αξιολογικό πίνακα με κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου πατήστε εδώ

Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον πίνακα με αξιολογική σειρά υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 4 της ενότητας Ε της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4) από…
Μετάβαση στο περιεχόμενο