Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

Τηλ. Κέντρο Υ.ΠΑΙ.Θ: 210 344 2000
email: protocol@minedu.gov.gr

 Για τον τηλεφωνικό κατάλογο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης

Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων

Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τηλ.:  213-131 4660 Γραμματεία Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

213-131 4663 Γραμματεία Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων

Ομάδα Έργου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τηλ.: 213-131 4628 Υπεύθυνη Έργου

          213-131 4639 Υπεύθυνη Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

          213-131 4534 Υπεύθυνη Δημοσιότητας & Δικτύωσης

          213-131-4669 Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης

          213-131 4640 / 4625/ 4645 / 4627 / 4633 Επόπτες Φυσικού        

          Αντικειμένου 

          213-131 4630 / 4647 / 4632 / 4620 / 4671 Επόπτες Οικονομικού 

          Αντικειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο