Συνέχιση Σπουδών μετά το Σ.Δ.Ε.

Δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των δυνατότητων των εκπαιδευόμενων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα Σ.Δ.Ε. και την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η διαδικασία εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Μάθηση στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις χώρες μέλη της στις προσπάθειές τους να προσφέρουν στους πολίτες τους τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προωθεί επίσης την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ευρώπη με τους εξής τρόπους:

  • προσελκύοντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών
  • ενθαρρύνοντας σπουδαστές/στριες, ασκούμενους/νες, εκπαιδευτικούς και νέους/ες να ταξιδεύουν και να σπουδάζουν/εργάζονται στο εξωτερικό
  • δημιουργώντας δίκτυα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Εάν θέλετε να σπουδάσετε, να καταρτιστείτε ή να προσφέρετε εθελοντική εργασία, υπάρχουν ορισμένα προγράμματα της Ε.Ε. που μπορούν να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε τις σπουδές σας, να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να επιτύχετε την προσωπική σας εξέλιξη σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Για περισσότερες σχετικά με Σπουδές, κατάρτιση και εθελοντισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://european-union.europa.eu/live-work-study/studying-and-training-eu_el

Μετάβαση στο περιεχόμενο