Πληροφορίες Εγγραφής σε Σ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για να εγγραφούν στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» απαιτείται να συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» της επιλογής τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Απολυτήριο Δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου 
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατηρίου

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

  1. Απολυτήριο Δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου (Προσκόμιση φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου, στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού)
  2. Άδεια διαμονής 
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

Όσον αφορά τα Σ.Δ.Ε. πλην των φυλακών, όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να εγγραφούν ή να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν στο ωράριο μαθημάτων 16:30 με 20:30 καθημερινά. 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Για τα Πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. πατήστε εδώ.

Για τα πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. σε καταστήματα κράτησης πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο