Πληροφορίες Εγγραφής σε Σ.Δ.Ε.

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή ενήλικου εκπαιδευομένου σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν εκπαιδευτικές δομές που παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικους πολίτες να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση σε ένα εντελώς εξειδικευμένο περιβάλλον μετά από διετή φοίτηση.

Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι: α) συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να εγγραφούν στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» απαιτείται να συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης στο «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» της επιλογής τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλο το έτος, αλλά θα εξετασθεί και αξιολογηθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

2.    Φωτοτυπία Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου

3.    Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής σε ισχύ  (αφορά αλλοδαπούς)

 

Σε περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

1. Φωτοτυπία Απολυτήριο Δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου (Προσκόμιση φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου, στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού)

2.    Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής σε ισχύ

3.    Φωτοτυπία Διαβατηρίου σε ισχύ

 

Όσον αφορά τα Σ.Δ.Ε. πλην των φυλακών, όσοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να εγγραφούν ή να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν στο ωράριο μαθημάτων 16:30 με 20:30 καθημερινά. 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Για τα Πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. πατήστε εδώ.

Για τα πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. σε καταστήματα κράτησης πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο