Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 11352/669/14-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ8ΛΚ46ΨΖΣΠ-Μ0Ψ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234. (Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023) Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη…

Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ», σχολικής περιόδου 2023-2024.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11353/669/14.11.2023 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται: Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός…

Δημοσιοποίηση εκ νέου των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. και των εκτός έδρας τμημάτων τους, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11346/668/07-11-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπέβαλαν δήλωση προτιμήσεων, κατά την πρώτη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ για τη σχολική περίοδο 2023-24 (27/10/2023 – 01/11/2023), δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Όσοι/ες ωστόσο το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την…

Δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμημάτων, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11308/666/25-10-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες και σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περίδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή, 27/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 01/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/, ώστε: ΠΡΟΣΟΧΗ:…

Μητρώο ΣΔΕ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. έτους 2022, ΟΠΣ:5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο: 1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης Ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των  στοιχείων των ενταγμένων μελών του,…

19/04/2022 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη έως και 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59».   Ενημερωθείτε εδώ για την Πρόσκληση.

Παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΣΔΕ Αγρινίου

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Αγρινίου το Σάββατο το 4 Ιουνίου, πραγματοποίησαν παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους συμπολίτες τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αγρινίου. Ειδικότερα, ενημέρωσαν υποψήφιους εκπαιδευόμενους/ες, ομάδα στόχο, για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου,…
Μετάβαση στο περιεχόμενο