ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β)

Πατήστε εδώ για τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων για θέση Eκπαιδευτικών με Aπόσπαση στα Σ.Δ.Ε..

Μετάβαση στο περιεχόμενο