ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β)

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο