ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ)

Πατήστε εδώ για τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων από Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 έως και Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hrsde@minedu.gov.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο