ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ)

     Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο