Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 10-05-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ. Ενημερωθείτε εδώ  για την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο