Παράταση Προθεσμίας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Επιλογή στα Σ.Δ.Ε.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τετάρτη 8/9/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας,η οποία λήγει την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210344-2041, -2394, -2459, -2094
και στο: 
ddvpros1@minedu.gov.gr

Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: lifelonglearning@minedu.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο