Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο της ΥΔ)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 11-10-2022, ημέρα Τρίτη έως και 21-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2380 και 210-344 2411.

και στο: hr-sde@minedu.gov.gr Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: lifelonglearning@minedu.gov.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο