ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔ/ΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ:(1ο ΣΤΑΔΙΟ) 1.α ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ & 1.β ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΔΕ,(2o ΣΤΑΔΙΟ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 8108/517/27-07-2021 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Αίτησης Ένταξης  νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Εκαι επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, έτους 2021.

Αίτησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2021-2022.

 Διευκρίνιση:

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ, οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους και τα ενταγμένα μέλη του μητρώου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ, θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία μόνο οι ενταγμένοι στο Μητρώο ΣΔΕ θα καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mitrwosde.inedivim.gr. Το Μητρώο θα υποδέχεται αιτήσεις από 28/07/2021 (ώρα 10:00 π.μ.) έως 18/08/2021 (ώρα 10:00 π.μ.).

 Τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης: 213-131-4641.

Μετάβαση στο περιεχόμενο