ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (προσθήκη Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 27/07/2021)

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε., για όλες τις περιφέρειες (πλην Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, για τις οποίες ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων  για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται(ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Θα συνδέονται στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία, όπωςαναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων, και θα περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr στον σύνδεσμο:  https://www.epresence.gov.gr 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2035, -2015, -2041

Μετάβαση στο περιεχόμενο