ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021

Η Ορθή Επανάληψη αφορά διόρθωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο