Ορθή επανάληψη Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΔΕ (2ο Στάδιο) και ορθή επανάληψη διαθέσιμων ωρών, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  9959/608/21.11.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνεται:

αΟρθή Επανάληψη των Πρακτικών της 2ης και 3ης Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, του 2ου σταδίου της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ: 5002546, σχολικής περιόδου 2022-2023.

β) Ορθή Επανάληψη των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ελληνικής Γλώσσας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φυσικών Επιστημών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μαθηματικών της Περιφέρειας Αττικής, του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

γ) Ορθή Επανάληψη και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, των διαθέσιμων ωρών του 2ου ΣΔΕ Κορυδαλλού Γεώργιος Ζουγανέλης και του εκτός έδρας τμήματος Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, του ΣΔΕ Κέρκυρας, του ΣΔΕ Ρεθύμνου και του εκτός έδρας τμήματος του ΣΔΕ Ρεθύμνου στον Άγιο Βασίλειο, σχολικής περιόδου 2022-2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης έχουν πρωϊνό ωράριο.

Oι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν από την Τρίτη, 22/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 24/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να:

Δηλώσουν εκ νέου τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλλαν αίτηση.

 Να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.

 Να επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.

Εάν κάποιος επιτυχών του οριστικού πίνακα κατάταξης δεν επιθυμεί να απασχοληθεί κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022, έχει τη δυνατότητα στη «Δήλωση επιλογής ΣΔΕ» να αποσύρει το ενδιαφέρον του για ανάληψη ωρών στα ΣΔΕ.

Εάν κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμεί κάποια αλλαγή θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο