Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σχολικό έτος 2022-2023) – Πρόσκληση με ΑΔΑ:ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σχολικό έτος 2022-2023) πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο