ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ Σ.Δ.Ε.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.
Σύμφωνα με τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξαιρέσεις από τον οριστικό πίνακα κατατίθενται έως τη Δευτέρα 20-9-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο