Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ (2ο Στάδιο), της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2021-2022

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (2ο Στάδιο), της υπ’ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τη δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων σχετικά με τις διαθέσιμες ώρες ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, σχολικής περιόδου 2021-2022.

Oι υποψήφιοι θα κληθούν μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στις αναθέσεις ωρών/παρουσιών που θα λάβουν, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο