Ανανέωση Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο