Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών

Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) νοείται το γενικευμένο σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπουν τη διασύνδεση σε ένα δίκτυο τόσο των Η/Υ, όσο και των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και τηλεφωνικών δικτύων.  Οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. πρέπει να αποκτήσουν ένα είδος «πληροφορικής κουλτούρας», μια θετική στάση προς τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και επαρκείς γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ενσωματωθούν καλύτερα στην αυριανή κοινωνία στην οποία θα κυριαρχεί η τεχνολογία των Τ.Π.Ε.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας των σπουδών θα πρέπει να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής,  τις Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet), τη χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), την επεξεργασία κειμένου (Word processing), τα υπολογιστικά φύλλα (Excel Spreadsheet). 

Bασικές έννοιες της Πληροφορικής

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

 • Να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα από τα στοιχεία (υλικά τμήματα) από τα οποία αποτελείται ένας (προσωπικός) Η/Υ.
 • Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες από τον τρόπο λειτουργίας ενός Η/Υ, όπως ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται οι πληροφορίες στον Η/υ, ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύονται, υφίστανται επεξεργασία και μεταδίδονται οι κωδικοποιημένες πληροφορίες.
 • Να γνωρίζουν τη λειτουργία της μνήμης στους Η/Υ, την έννοια των εφαρμογών Η/Υ και τα δίκτυα Η/Υ.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά βήματα  για την εγκατάσταση μιας απλής εφαρμογής, να μπορούν να συμπιέσουν και να αποσυμπιέσουν αρχεία και να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές προστασίας από ιούς.

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν βασικές γνώσεις γύρω από την αρχιτεκτονική και τις χρήσεις των διαφόρων τύπων δικτύων.
 • Να ξέρουν, να χρησιμοποιούν φυλλομετρητές (να γράφουν συγκεκριμένες διευθύνσεις, να αντιλαμβάνονται το νόημα, τη λειτουργία και τη χρησιμότητα των υπερδεσμών).
 • Να πραγματοποιούν αναζητήσεις.
 • Να μπορούν, να διαχειρίζονται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: αποστολή και λήψη μηνυμάτων, αποθήκευση και διαγραφή μηνυμάτων, συνημμένα αρχεία. 

Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος (ενός λειτουργικού συστήματος).
 • Να έχουν την ικανότητα να δημιουργούν, μετακινούν, διαγράφουν και γενικά να διαχειρίζονται υποκαταλόγους και φακέλους (directories/folders).
 • Να γνωρίζουν τη διαχείριση εικονιδίων και παραθύρων.
 • Να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν να εκτυπώσουν σε χαρτί το προϊόν της εργασίας τους.
 • Να πραγματοποιούν στοιχειώσεις ρυθμίσεις περιβάλλοντος εργασίας σε ένα παραθυρικό περιβάλλον.
 • Να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων αναζήτησης σε τοπικούς δίσκους ή σε τοπικό δίκτυο Η/Υ.

Επεξεργασία κειμένου (Word processing)

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

 • Να είναι σε θέση να δημιουργούν νέα έγγραφα ή να αναζητούν και να ανοίγουν ήδη δημιουργημένα κείμενα.
 • Να γνωρίζουν τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στη μορφοποίηση κειμένου.
 • Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες δυνατότητες των επεξεργαστών κειμένων, όπως η δημιουργία πινάκων και η εισαγωγή εικόνων και γραφικών.

Υπολογιστικά φύλλα (Excel Spreadsheet)

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

 • Να ξέρουν, να δημιουργούν ένα νέο λογιστικό φύλλο ή να ανοίγουν ένα το οποίο υφίσταται.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν απλούς μαθηματικούς τύπους για την εκτέλεση πράξεων ανάμεσα στα περιεχόμενα διαφόρων κυψελών.
 • Να μπορούν, να εισάγουν απλούς τύπους και συναρτήσεις σε κατάλληλες κυψέλες.
 • Να γνωρίζουν τη δημιουργία και στοιχειώδη διαχείριση διαγραμμάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2006

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2003

Μετάβαση στο περιεχόμενο