Ελληνική Γλώσσα

Ο γλωσσικός γραμματισμός αποτελεί ένα ζήτημα κοινωνικής πρακτικής και οι επιμέρους τομείς του (ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, γραμματική) θεωρούνται δραστηριότητες με κοινωνικοπολιτισμικά μηνύματα, τα οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολιτικά. Έτσι, η διδασκαλία της γλώσσας μέσα σε αυτό το πλαίσιο ισοδυναμεί με τη διδασκαλία απόψεων, πολιτισμικών στάσεων και κοινωνικών κανόνων. Τα είδη λόγου ενταγμένα μέσα σε αυτή τη λογική εκφράζουν τις διαφορετικές κατηγορίες των κοινωνικών κανόνων και πολιτισμικών στάσεων, που είναι φορείς και διαφορετικών απόψεων, και με την ενασχόληση με αυτά στην εκπαιδευτική πράξη ενδυναμώνονται οι μαθητές σε κοινωνικούς τομείς, στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση.

Με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου γίνεται εμφανής και ο σκοπός που θα πρέπει να έχει η ενασχόληση στο σχολείο με τη ελληνική γλώσσα. Βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι η βελτίωση του βαθμού της νέας ελληνικής που κάνουν χρήση οι εκπαιδευόμενοι τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, ώστε να αυξήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το επίπεδο του γλωσσικού γραμματισμού που κατέχουν.

Ειδικότερα με τις μεθοδολογικές τεχνικές και με τις δραστηριότητες επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του διετούς κύκλου μαθημάτων να είναι σε θέση:

  • Να διαβάζουν με άνεση και να κατανοούν τα νοήματα εκτεταμένων γραπτών κειμένων, που παράγονται από τα Μ.Μ.Ε. (ειδήσεις, ρεπορτάζ, χρονογραφήματα, κόμικς, θεατρικός λόγος, σχόλια, τίτλοι κτλ.), από τη διοίκηση δημόσιων (νόμοι, εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις κτλ.) και ιδιωτικών φορέων (προσφορές, αναλύσεις, οδηγίες κτλ.). 
  • Να παράγουν κείμενα μικρής έκτασης που απευθύνονται σε κοινό (ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις, επιστολές, αναφορές κτλ.) και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (τυπικές επιστολές, αιτήσεις, ευχαριστήρια, διαμαρτυρίες κτλ.).
  • Να διαβάζουν κριτικά και να κατανοούν κείμενα μικρής έκτασης (διαφημίσεις, συνθήματα, λογαριασμοί κτλ.) καθώς και τα ιδιαίτερα υπονοήματα που φέρνουν μαζί τους αυτά.
  • Να παράγουν με σχετική άνεση σύντομης έκτασης κείμενα (διαφημίσεις, συνθήματα, παραγγελίες, πινακίδες κτλ.).
  • Να παρουσιάζονται σε κοινό και να εκφράζουν προφορικά εμπειρίες, επιχειρήματα, παράπονα, αιτήματα κτλ.
  • Να κατανοούν τον προφορικό λόγο καθημερινής χρήσης.
  • Να κάνουν λόγο για πολύ βασικά θέματα της δομής της νέας ελληνικής (μεταγλωσσική ορολογία, ορθογραφία, δομή πρότασης κτλ.).

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2006

Μετάβαση στο περιεχόμενο