Αγγλικά

Βασικός σκοπός του Γραμματισμού στην Αγγλική Γλώσσα είναι η απόκτηση ενός αριθμού γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες ένα επίπεδο γραμματισμού που θα τους επιτρέπει να κατανοούν και να παράγουν λόγο που είναι συχνής χρήσης σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν αλλόγλωσσοι πολίτες ή σε περιβάλλοντα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επαφής.

Επιδιώκεται η προοδευτικά αναπτυσσόμενη ικανότητα των εκπαιδευομένων να μετέχουν αποτελεσματικά σε περιστάσεις επικοινωνίας με μέσον την αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώσεις απαιτήσεις του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τους χώρου και να ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Αγγλικού Γραμματισμού είναι : 

  • Οι εκπαιδευόμενοι/ες να έχουν αναπτύξει δεξιότητές κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
  • Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες παράλληλης χρήσης της ελληνικής και της αγγλικής μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις που προάγονται από τη διαθεματική προσέγγιση.
  • Να έχουν αναπτύξει βασικό λεξιλόγιο για ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών.
  • Να μπορούν, να κατανοούν και να διατυπώνουν στην αγγλική βασικές γλωσσικονοητικές έννοιες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις.
  • Να μπορούν, να χρησιμοποιούν κατάλληλες λεξικογραμματικές δομές που σχετίζονται με μια πληθώρα λειτουργιών της γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνονται σε ποικιλία επικοινωνιακών περιστάσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον.

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2006

Μετάβαση στο περιεχόμενο