Συμμετοχή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιμόρφωσης – Erasmus+ KA1

Ομάδα πέντε εκπαιδευτικών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου συμμετείχε σε επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αλκαλά Δε Ενάρες (Alcala de Henares) της Ισπανίας κατά την τρέχουσα περίοδο 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2020.

Το Πρόγραμμα είχε τίτλο «Κατανοώντας τη διαφορετικότητα Πολυπολιτισμικότητα, ανεκτικότητα και ετερότητα στην τάξη» (Coaching for refugees-asylum seekers, migrants: interculturality, tolerance and diversity in the classrooms).

Σε αυτό, συμμετείχαν πέντε σχολεία από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Νορβηγία, Τουρκία, Ρουμανία) με συνολικά 18 εκπαιδευτικούς.

Η ανάγκη για τη συμμετοχή μας στο εν λόγω Πρόγραμμα προέκυψε αφενός από την ίδια τη φυσιογνωμία του σχολείου που στόχο του έχει οι ενήλικες να:

• ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση

• συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

• αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες

• ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους

• ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.

Αφετέρου, από τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών στη χώρα μας και την ανάγκη για την ομαλή τους ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο μας, από την ίδρυση του, προσπαθεί να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους παρέχοντας τους ουσιαστικά εφόδια και προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Οι τάξεις μας περιλαμβάνουν σε ένα ποσοστό άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οικονομικούς μετανάστες από διάφορες χώρες του κόσμου δημιουργώντας μια ευκαιρία να κατανοήσουμε τις διαφορές μας και να αλληλοεπιδράσουμε με βάση την αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό.

Το Πρόγραμμα εστίασε στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. Κατά τη διάρκεια του, οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων αποκάλυψαν στοιχεία, τόσο για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους όσο και για τις διαδικασίες που ακολουθούν για την ομαλή τους ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτές του ευρωπαϊκού προγράμματος μάς παρείχαν πληροφόρηση για την πολιτική που ακολουθεί Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εκπαίδευση των προσφύγων, ενισχύοντας τη θετική μας στάση απέναντι στην ετερότητα και τις ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του στο Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/5/20 εκδήλωση ενημέρωσης, τηρώντας τους κανόνες που απαιτούνται για την προστασία όλων μας από τον κορωνοϊό.

Ο Διευθυντής

Νάσιος Νικόλαος

Μετάβαση στο περιεχόμενο