Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+2022 KA1 το ΣΔΕ Αγρινίου

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+2022 ΚΑ1  που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη  κατά την τρέχουσα περίοδο 28 Νοεμβρίου έως 03 Δεκεμβρίου 2022 με  τίτλο «Υπάρχει  μια Εφαρμογή  γι’ αυτό: Εξετάζοντας τις καλύτερες Εφαρμογές για διδασκαλία και μάθηση»  (There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning).

Η επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου  προγράμματος  επιμόρφωσης του ΣΔΕ Αγρινίου  μέσω ευρωπαϊκών  προγραμμάτων Erasmus+  με τίτλο   «Προς ένα καινοτόμο σχολείο: ΣΔΕ Αγρινίου» που   θα ολοκληρωθεί με αντίστοιχες επιμορφώσεις στο Δουβλίνο και  στο Ελσίνκι.

Στην επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας  συμμετείχαν  εκπαιδευτικοί από έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Φινλανδία, Σλοβακία και Σιγκαπούρη). Από το ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Δήμος Δημήτριος, Κουκούλης Κωνσταντίνος, Κουρελή Βασιλική και Νάσιος Νικόλαος.

Η ανάγκη για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα προέκυψε από την ίδια τη μεθοδολογία-καινοτομία μάθησης του σχολείου που στόχο του έχει οι ενήλικες να:

  • ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση
  • συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
  • ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους
  • ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΣΔΕ Αγρινίου, από την ίδρυση του το 2003, μέσω και της καινοτόμου ευρωπαϊκής επιμόρφωσης, προσπαθεί να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους παρέχοντας τους χρήσιμα και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η  παρούσα επιμόρφωση   αφορούσε την ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων και  εφαρμογών στην διδακτική διαδικασία. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλάμβανε:

  •  Εισαγωγή στην  επαυξημένη πραγματικότητα (AR- Augmented Reality)  και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση
  • Xρήση των Παιχνιδιών ως εργαλείων εκμάθησης με πρακτικές εφαρμογές ως μέρος του μαθήματος.
  • Ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: τι να χρησιμοποιήσει  ο εκπαιδευτικός  και πώς να ενσωματώσει  φορητές συσκευές στα μαθήματα.
  • Δημιουργία podcast  για  την αφήγηση ιστορίας χρησιμοποιώντας Εφαρμογές (Apps).
  • Τεχνικές VTS (Visual Thinking Strategies) και ενσωμάτωση της φαντασίας στις τάξεις

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης  οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ Αγρινίου  συμμετείχαν σε βιωματικές  δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε ομάδες εργασίας εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η σημαντική εμπειρία όλων  των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων   ενίσχυσε την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων και βοήθησε στο  να αναδειχθούν τα ισχυρά σημεία αλλά και οι αδυναμίες κάθε μέλους όσον αφορά στην χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο