Διάχυση αποτελεσμάτων προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ στη Μάλτα – Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ στη Μάλτα, το οποίο πραγματοποιήθηκε 1-10 Μαϊου 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο